Selecteer een pagina

Hallo allemaal!

Weer een berichtje van ons!

We zijn momenteel al 2,5 maand in Zuid-Afrika en de 27e maart vertrekken we al naar Namibië! We zien er ontzettend naar uit, maar eerst hebben we nog maar 10 lesweek!

Deze week les gaat over het thema ‘Calling and Destiny’ en het houdt in dat we na mogen denken over Gods plan met ons leven. Waar droomden we vroeger al van? En wat vinden we leuk om te doen? Waarschijnlijk zitten hier aanwijzingen in voor het plan wat God met ons leven heeft. Ook worden we uitgedaagd om groot te dromen!

De leraar deelde vandaag met ons dat er drie soorten ‘callings’ zijn.

  1. De ‘highest calling’. God roept ons allemaal om in relatie met Hem te leven en om Hem en elkaar lief te hebben. Deze roeping is voor ieder mens.
  2. De ‘common calling’. Deze oproep vind je grotendeels in de bijbel; God geeft zijn geboden voor alle mensen die in Hem geloven en we worden opgeroepen ons hieraan te houden.
  3. De ‘specific calling’. Dit is de opdracht die God voor je persoonlijk heeft. Jezus riep bijv. Specifiek de 12 mannen om zijn discipelen te worden. Al je spullen verkopen en Jezus volgen is niet zijn opdracht voor iedereen. We worden uitgedaagd om te bedenken waar God ons toe roept om te doen.

De laatste calling (specific calling) wordt vaak gezien als het belangrijkste doel en/of het levensvervullende. Maar dit klopt niet; de ‘highest calling’ is het belangijkste en daaruit halen we onze voldoening in het leven; een relatie hebben met God!

Dit is een klein stukje les van vandaag! 🙂

Volgende week hebben we nog één week les en die week gaat over bidden en bidstonden. Daar zie ik erorm naar uit, want ik heb steeds meer gezien dat gebed écht het verschil kan maken. God wil met ons samenwerken en als wij ons gedeelte doen/ doen wat we kunnen, doet Hij (op Zijn tijd) de andere helft!

Sinds we meer met God bezig zijn, zien en horen we meer wonderen gebeuren. Ik wil er drie delen; twee uit ons eigen leven en één vanuit een verhaal wat we deze week mochten horen:

  • Ruurt heeft, zo’n 6 jaar geleden, tijdens zijn militaire training een flinke knie blessure gehad. Hij heeft toen een half jaar rustig aan gedaan. Een paar weken geleden had hij opnieuw enorm last van zijn knie; het voelde als de blessure van toen. Ik heb voor genezing voor zijn knie gebeden en Ruurt zei dat het iets beter voelde, maar nog steeds pijnlijk was. Later ging een klasgenoot voor de knie bidden en Ruurt voelde ‘alsof de maniscus weer op z’n plek schoof’ en hij heeft sindsdien geen enkel moment last gehad van zijn knie! Hij heeft er zelfs de Tafelberg mee beklommen, 3 dagen na ‘de genezing’.
  • Ik heb gebeden voor een meisje uit de buurt. Terwijl ik voor haar aan het bidden was, kwam het woord ‘gerechtigheid’ in mij op. Ik deelde met het meisje dat ik het gevoel had dat God haar wilde laten weten dat er gerechtigheid was voor haar en dat ze van anderen mocht verwachten dat ze haar als ‘rechtvaardig’ behandelden. Ikzelf vond het nogal grote woorden voor een meisje in haar eind-tiener-jaren, maar zij zei me dat ze precies wist waar het over ging. Ze straalde. Ik twijfelde nog en dacht: ‘Dit is erg lief van haar; ze wil me niet teleurstellen en daarom zegt ze dat ze weet waar het gaat.’ Drie weken later zag ik haar weer en eigenlijk vondt ze mij. Ze kwam naar me toe lopen en zei: ‘Sinds jij voor me gebeden hebt, gaat het veel beter met me! Ik ga naar de kerk elke week; ik lees de bijbel en voel me goed!’. Ze zag er ook écht beter uit; ze had meer kleur en keek me in de ogen aan. Ik was meer verbaast dan dat zij was…!
  • En tot slot een verhaal wat we vandaag hoorden: een vrouw hoorde van God dat ze naar Saudi Arabië mocht gaan om mensen over Jezus te vertellen. Op haar eerste dag in Saudi Arabië kwam er een man naar haar toe gelopen. Hij zei: ‘Ik herken je gezicht van de dromen die ik sinds drie maanden elke nacht heb. In mijn dromen ben jij degene die mij vertelt wie de Koning der Koningen is!’. De volgende dag kwam er een vrouw naar haar toe en zei hetzelfde; ‘Jij bent degene over wie ik al drie maanden droom ’s nachts en jij vertelt mij dat je weet wie de Koning der koningen is!’. Dit gebeurde nog 14 keer; 16 dagen achter elkaar ontmoette de vrouw mensen die al drie maanden lang over haar dromen! Ze kon hen vertellen wie God is en wat Hij voor haar doet, omdat ze al voorbereid waren op haar komst.
    Bizar toch?

Naast de lessen zijn we druk met ons huiswerk; de reflectieverslagen leveren we wekelijks in en het laatste boekverslag moet aankomende maandag af zijn. Vorige week hebben Ruurt en ik beiden een preek mogen houden, voor de klas. Ruurt heeft gesproken over hoeveel een soldaat en een discipel op elkaar lijken. Hij sprak over discipline, doorzetten, samenwerken en klaar zijn ‘om te vechten’.

Ik heb gesproken over ‘de kracht van de vrouw’. Dit is gebaseerd op een preek die ik voor mijn vertrek van Vanessa Steffens hoorde en het gaat over de kracht die God speciaal in vrouwen gelegd heeft toen Hij ons schiep. Voor onze klas was het mindblowing; vooral in de Afrikaanse cultuur is het niet gewoon de vrouw als ‘krachtig’ te zien. En in de bijbel kunnen we lezen hoe belangrijk de vrouw is voor God; geschapen met eigenschappen die enorm sterk zijn! Om jullie nieuwsgierig te maken: Hebben jullie, lezers, ooit beseft dat de duivel gestraft is met vijandschap met de vrouw, in Genisis 3: 18? De duivel is gestraft door God met vrouwen als zijn vijand, door onze bijzondere fijngevoeligheid, onze manier van omzien naar anderen en de scherpe tactieken die we hebben wanneer we boos zijn. Bijzonder toch? Ik mocht dit delen in een klas vol jonge twintigers die zoekend zijn naar hun identiteit. Het was zo gaaf!

Terwijl de lesweken gewoon doorgaan, vragen de voorbereidingen voor outreach ook onze aandacht. We bidden wekelijks samen en delen levensverhalen met elkaar, zodat we elkaar nog beter leren kennen. Drie maanden intensief met elkaar optrekken en samenwerken kan best wat wrijving geven en daarom is het belangrijk dat we elkaar beter kennen.

Aankomende maandag (de 21e) is de deadline voor al onze outreach financiën. Er zijn nog veel studenten die het geld voor de outreach niet kunnen betalen en daarom is er nog veel onzekerheid in de klas. De kosten voor 3 maanden Namibië zijn omgerekend ongeveer 1200 euro p.p.. Voor ons is dit redelijk goed te betalen, als je bedenkt dat dit inclusief verblijf, transport (van en naar Zuid- Afrika) en voedsel is. Maar voor de Afrikaners is het óntzettend veel geld en onbetaalbaar! We houden er rekening mee dat niet iedereen voor aankomende maandag voldoende geld heeft en dat we dus niet met de complete groep kunnen gaan… Dat is echt een rare gedachte, maar het lijkt wel de realiteit.

Ruurt en ik verkopen foto’s van Ruurt / Oprecht Creatief als fundraising. Wil je een steentje bijdragen; zie kopje ‘steun’.

Omdat onze tijd in Zuid-Afrika alweer bijna voorbij is, gaan Ruurt en ik aankomend weekend nog één keer naar Cape Town. We willen Lionshead beklimmen (een kleinere berg, naast de Tafelberg) en een bustour door de stad doen. We hopen na dit weekend te kunnen zeggen dat we Kaapstad goed gezien hebben!
Daarnaast vinden we het ook echt fijn om nog even met z’n tweeën te zijn, voordat de hectiek van de outreach gaat beginnen. We verwachten dan minder privacy/ tijd met z’n tweeën te hebben dan we nu doen, dus laten we nog maar even genieten!

We zullen nog één update geven voordat we op Outreach gaan, de 27e!

Liefs!